Smart accounting


Smart accounting

Är en smartare redovisningstjänst, vi levererar varje månad till ett fast månadspris, exakt det som ni efterfrågar. Vi utgår från era behov just nu och skräddarsyr er lösning anpassade efter era behov. Tjänsten smart accounting innehåller löpande redovisning, leverantörs fakturahantering, Skattedeklaration, kundfakturering, månadsvisa avstämningar, ett par ägarlöner, även några ekonomichefs timmar för att höja kvaliteten på siffrorna. Rapporteringsverktyg, rapporter nyckeltal och grafer, Årsredovisning, inkomstdeklaration. Arbetet utförs enligt svensk standard för redovisning, REKO.

Modern plattform

Smart accounting använder ekonomisystemet Visma eEkonomi med tillhörande moduler och tjänster som är integrerade med systemet för bästa prestanda och högsta kvalitet.

Samarbete är nyckeln

Vi utgår från ett samarbete som vi gemensamt bestämmer vad det ska innehålla, och vad som görs av er samt vad redovisningskonsulten ska göra. Ni kan skapa kundfakturor t om i mobilen. Godkänna leverantörsfakturor i Mobilen på surfplatta eller i datorn.

Vi skriver ett uppdragsbrev (enligt REKO) och startar tjänsten. Allt konfigurerat och migrerat inom några dagar, ni kan snabbt komma igång med tjänsten.