Interim CFO


Interim CFO

Senior ekonomikonsult som stöder den befintliga ekonomifunktionen

Med 20 års erfarenhet inom redovisning samt tjänsteförsäljning inom redovisning och IT, erbjuder vi små och medelstora företag kvalificerade ekonomitjänster såsom Interim CFO, ekonomichef, redovisningschef och controller. Vi har även stor erfarenhet av affärssystemsbyten och kan rådge vid upphandling av ekonomilösningar.